Henkilökohtainen valmennus auttaa vähentämään työperäistä stressiä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Jopa puolet työikäisistä oireilee työperäisen stressin takia. EU:n ja TEKES:n rahoittamassa WithMe-tutkimushankkeessa (2013-2016) selvitettiin, kuinka hyvin henkilökohtainen etävalmennus auttaa vähentämään stressiä ja stressioireita. Hankkeeseen osallistui 19 yritystä ja tutkimuslaitosta Suomesta, Belgiasta ja Espanjasta. Suomessa hankkeen vetäjänä toimi VTT.

Hankkeen yhtenä osana toteutettiin kokonaisvaltainen hyvinvoinnin etävalmennus Oulun kaupungin työntekijöille. Tavoitteena oli työstressin vähentämiseen. Tavoitteet määriteltiin motivoivalla haastattelulla, minkä jälkeen laadittiin yksilöllinen valmennusohjelma. Hankkeessa oli kaksi 25 hengen verrokkiryhmää, joista toinen sai valmennusta puhelintapaamisten ja Movendoksen mCoach-etävalmennustyökalun avulla. Toinen kontrolliryhmä sai pelkkää puhelinvalmennusta. Valmennus koostui 4 kk pituisesta intensiivisemmästä valmennusvaiheesta ja itsenäisestä 5 kk vaiheesta. Valmennuksen toteutti Mawell Care Oy.

Tulokset olivat erittäin hyviä. Etävalmennuksen avulla henkisen hyvinvoinnin taso parani molemmilla ryhmillä keskimäärin riskitasolta hyvälle tasolle. mCoachia hyödyntäneessä ryhmässä sitoutuneisuus valmennusohjelmaan oli verrokkiryhmää korkeampi, asiakastyytyväisyys parempi ja ”drop out” eli valmennuksesta pois tippumisen osuus pienempi.   Henkistä hyvinvointia mitattiin Työoptimi-kyselyn avulla. Muita mittareita olivat valmentajien ajankäyttö, asiakastyytyväisyys, muutokset terveyskäyttäytymisessä ja motivaatiossa sekä sitoutuminen valmennustehtäviin (aktiivisuus ja huolellisuus).

Henkilökohtainen etävalmennus on tehokas tapa työperäisen stressin ja stressioireiden vähentämiseen. Hankkeen tulosten perusteella minimiteknologiallakin toteutettu valmennus tuottaa mitattavaa hyötyä, mutta laadukkaan teknologian käyttö lisää asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista elämäntapamuutokseen.

Valmentajien kokemusten mukaan etävalmennusteknologia mahdollistaa kokonaisvaltaisen tiedon keruun systemaattisesti ja tehokkaasti, jolloin pääsee nopeasti asian ytimeen. Isona hyötynä koettiin myös parempi ymmärrys asiakkaan tilanteesta ja tarpeista, mikä vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen. Valmentajat kokivat sopivien valmennustehtävien määrittämisen helpommaksi mCoachia käytettäessä, kuin verrokkiryhmässä.

Lisää uutisia