Etävalmennus tuo sujuvuutta terveydenhoitajan työhön ja auttaa asiakasta elämäntapamuutoksessa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Artikkeli on julkaistu Terveydenhoitajien jäsenlehdessä 1/2017.

Elämänmuutoksessa suurin haaste usein on, että tieto muutostarpeesta ei siirry konkteettisiksi teoiksi ihmisen arjessa. Tämä on hyvin tuttu tilanne terveydenhoitajan arjessa. Onnistunut yksilötason elämänmuutos alkaakin hyvin pienistä asioista. Riittävät pienet valinnat auttavat parantamaan terveyttä samalla, kun elämän mukavuustekijät säilyvät. Pelko liian suuresta muutoksesta, uskonpuute omiin voimavaroihin, arjen kiireet ja ammattilaisten rajalliset resurssit vaikeuttavat myönteisen muutoksen omaksumista. Tämä tulee kalliiksi yhteiskunnalle, yksilön elämänlaadusta puhumattakaan. Tutkimusten mukaan 70 % EU:n terveydenhuoltomenoista käytetään huonoista elämäntavoista johtuvien sairauksien hoitamiseen, ja jopa 58 % kroonisista sairauksista voitaisiin estää pienin arjen muutoksin ja ammattilaisen tuen avulla.

Tieto arjen teoiksi

Usein tietoa elämäntapamuutoksen tarpeesta on saatavilla eri lähteistä, suoraan terveydenhoitajalta ja erilaisten mittausten ja kyselyjen pohjalta. Asiakas on usein hyvin tietoinen omista terveydellisistä haasteistaan ja niihin liittyvistä muutostarpeista. Etävalmennuksen avulla ihmistä voidaan auttaa muuttamaan tieto teoiksi omassa arjessaan. Näin tieto  muutostarpeesta konkretisoidaan osaksi arkea ja ammattilaisen tuki tuodaan osaksi asiakkaan elämää. Samalla ammattilaisen työ tehostuu ja tulokset paranevat. Valmennus voidaan toteuttaa tapaamisiin yhdistäen tai kokonaan pelkkänä etävalmennuksena. Tapaaminen voidaan toteuttaa myös etävalmennuspalvelun suojatulla videopuhelulla, jos esimerkiksi etäisyydet ovat isoja tai asiakkaan on hankala päästä kasvokkaiseen tapaamiseen.

Etävalmennuksessa ammattilainen antaa asiakkaalleen tarpeen ja tavoitteen mukaisia etävalmennustehtäviä, joita asiakas toteuttaa arjessaan. Lisäksi asiakkalle annetaan etätukea ja palautetta viestimällä esimerkiksi viikoittain tai pari kertaa kuukaudessa. Kun asiakkaan tavoite konkretisoidaan kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevien ja yksilöllisten tehtävien muotoon, sitoutuminen muutokseen paranee. Valmennukseen voidaan liittää vaikuttavuuden seurantaa hyvinvointiin liittyvien mittausten sekä asiakkaan omaan kokemukseen pohjautuen. Esimerkiksi koettu mieliala tai kokemus kiputasosta on olennainen tieto valmennuksen onnistumisesta, objektiivisten mittareiden rinnalla.

Etävalmennustehtävät voivat liittyä mihin tahansa elämän osa-alueeseen liikunnasta kotiharjoitteisiin, ravitsemukseen, uneen tai stressinhallintaan. Ammattilaisen olemassaolevaa papereilla olevaa materiaalia voi helposti tuoda etävalmennustehtävien muotoon.

Konkreettisen tulokset palkitsevat myös tukea antavan ammattilaisen

Ammattilaisten mukaan etävalmennus on tuonut mielekkyyttä ja syvyyttä omaan työhön, kun asiakkaan oppii tuntemaan paremmin ja tulokset paranevat, mutta oma työkuorma ei kasva. Etävalmennus saa ammattilaispäässä aikaan myös kustannus- ja aikasäästöjä, kun kasvokkaisia tapaamisia voidaan harventaa, ja etävalmennusta voidaan antaa vastaavassa ajassa useille henkilöille. Valmennuksen vaikuttavuuden arviointiin voidaan hyödyntää samassa alustassa toimivaa sähköistä terveystarkastusta ja hyvinvointikartoituksia.

Etävalmennuksesta ovat hyötyneet hyvin eri ikäiset ihmiset terveydenhuollon ja kuntoutuksen piirissä, nuorista aikuisista ikäihmisiin. Se on vaikuttanut myönteisesti stressin- ja elämänhallintaan, lihasvoimaan, arjen aktiivisuuteen, ruokailemiseen sekä unen määrään ja laatuun kunkin yksilön tavoitteista riippuen. Kun elämänmuutosta rakennetaan useiden kuukausien ajan ilman suurta ja liian nopeasti tapahtuvaa murrosta, on muutos myös todennäköisemmin pysyvä.

Movendos-etävalmennuspalvelu on jo yli 60 työterveys-, kuntoutus- ja julkisen terveydenhuollon palveluntarjoajan käytössä. Noin 90 % valmennusasiakkaista kertoo etävalmennuksen kasvattaneen motivaatiota elintapojen muutokseen.

Artikkelin sähköinen versio on ainoastaan Terveydenhoitajaliiton jäsenien luettavissa. Kuvakaappaukset artikkelista ovat ohessa.

FullSizeRender

FullSizeRender_1

Movendos on perustettu Tampereen teknillisen yliopiston spin-offina vuonna 2012. Movendos on kehittänyt kokonaisratkaisun hyvinvointikartoituksiin, sähköiseen terveystarkastukseen, etävalmennukseen sekä vaikuttavuuden arviointiin. Palvelussa on korkeatasoinen tietoturva.

Sähköistä terveystarkastusta voidaan käyttää laajoihin kartoituksiin, etävalmennettavien valintaan tai yksilö- ja ryhmätason vaikuttavuuden arviointiin. Samassa palvelussa olevan etävalmennustyökalun avulla terveydenhuollon tai ohjaus- ja valmennusalan ammattilainen voi motivoida ja sitouttaa asiakkaitaan yksilöllisesti tai ryhmänä tapaamisten välissä. Palvelu mahdollistaa myös moniammatillisen tiimin tekemän valmennuksen. Etävalmennuksen asiakkaiden ikähaarukka on vaihdellut 15 – 80 -vuoden välillä.

Etävalmennustehtäviin voidaan liittää sanallisen ohjeistuksen lisäksi dokumentteja, videoita, kuvia, ääntä ja linkkejä. Palvelussa on myös valmis tehtäväkirjasto, joka on vapaasti etävalmennuspalvelua käyttävien ammattilaisten käytössä.

Movendos-palvelu pohjautuu viimeisimpään terveys- ja käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen, ja sitä käyttävät eri alojen ammattilaiset kuten fysioterapeutit, terveydenhoitajat, kuntoutusohjaajat, psykologit, neuropsykiatriset valmentajat tai uravalmentajat.  Se toimii selaimen kautta tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, ja se on kehitetty lääkintälaitevaatimusten mukaisesti.

Lisää uutisia