Etätukea autismikirjon ja ADHD-piirteitä omaavien lasten vanhemmille

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Jo ennen koronaepidemiaa Autismisäätiöllä havaittiin, että autismikirjon ja ADHD:n piirteitä omaavien lasten vanhemmat itse jäävät usein tarvitsemansa avun ulkopuolelle. Sama havainto tehtiin Autismiliiton vuonna 2017 vanhemmille suunnatussa selvityksessä. Koronan aiheuttama poikkeustila aiheutti uusia muutoksia perheen rutiineihin, kun siirryttiin etätyöskentelyyn ja eri tukipalveluita ajettiin alas. 

Autismisäätiö toteutti kesä-joulukuussa 2020 Hyvinvoiva vanhempi-hankkeen. Hankkeen aikana tarjottiin lyhytinterventiona toteutettava etävalmennus 150 vanhemmalle. Samalla luotiin toimintamalli hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuvalle lyhytinterventiolle autismikirjon ja ADHD:n piirteitä omaavien lasten vanhemmille. Hyväksymis- ja omistautumisterapia on tutkimusnäyttöön perustuvaa kolmannen aallon kognitiivista terapiaa, jonka vaikuttavuudesta on vakuuttavaa näyttöä myös lyhytinterventiona.

Toteutetun valmennuksen tavoiteltuina vaikutuksina oli lisätä vanhempien psykososiaalista hyvinvointia ja itsemyötätuntoa. Interventio osoittautui tarpeelliseksi ja toimintamalli käyttökelpoiseksi kyseisellä kohderyhmällä. Niinpä konseptin ja tuotteen kehittämistä jatketaan ja tavoitteena on kehittää toimintamallista palvelutuote Autismisäätiölle.

Osallistujien antamissa loppupalautteissa ja tapaamisten aikana esiin nostamissa asioissa korostui iso neurokirjon lasten vanhempien hyvinvoinnin ja jaksamisen tuen tarve. Vanhemman hyvinvoinnin vahvistaminen lisää koko perheen hyvinvointia. Monelle etänä toteutettu palvelu oli osallistumisen mahdollistava tekijä, kun aikaa ei kulunut matkoihin tai siirtymiin. Etänä toteutettavat palvelut voivat siis lisätä myös tasa-arvoisuutta ja saavutettavuutta, kun palvelun toteutuminen on osallistujan sijainnista tai asuinpaikkakunnasta riippumaton, Autismisäätiön valmentaja Anna Anttila kertoo.

Etäratkaisuna Hyvinvoiva vanhempi-hankkeessa käytettiin Movendos mCoach-etävalmennuspalvelua, joka on ollut Autismisäätiön käytössä jo vuodesta 2016. Palvelussa voidaan pitää tietosuojattuja videotapaamisia, viestiä ammattilaisen ja valmennettavan välillä sekä hyödyntää arjen muutosta tukevia räätälöityjä tehtäviä. Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta etänä toteutettu palvelu parantaa tuen saamisen mahdollisuuksia eri paikkakunnilla.

Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista. Hanke toteutui Autismisäätiön hallinnoimana, ja yhteistyökumppaneina toimivat Autismiliitto, ADHD-liitto, Leijonaemot sekä PAUT-hanke.

Autismisäätiön Hyvinvoiva vanhempi -materiaali löytyy täältä.

Hankkeen alkuperäinen uutinen Autismisäätiön sivuilla.

 

Lisää uutisia