Etäkuntoutus on tehokas tapa tukea kuntoutumista ihmisen omassa arjessa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Kelan etäkuntoutuksen kehittämishankkeen loppuseminaari järjestettiin Helsingissä 10.6.2019. Tarjolla oli laaja kattaus kokemuksia etämenetelmiä hyödyntäneistä kuntoutusprosesseista esimerkiksi mielenterveyteen ja lapsiperheiden tukemiseen liittyen.

Kokemukset ovat olleet hyviä, ja kuntoutujien arjessa on tapahtunut isoja positiivisia terveyteen ja elämänlaatuun liittyviä muutoksia. Oleellista etäkuntoutuspalvelujen kehittämisessä on uusien palvelumallien kehittäminen kokonaisuutena, ammattilaisten sitoutuminen ja osaaminen sekä käytettävien etäpalvelujen helppokäyttöisyys.

Kuten missä tahansa kuntoutuksessa, myös etäkuntoutuksessa yksilöllisyys on tärkeää, jotta ihmiselle löytyvät juuri hänelle sopivat tavat oman kuntoutumisen tueksi. Etäkuntoutus tapahtuu aina ammattilaisen ohjauksessa. Erilaisia toteutustapoja ovat esimerkiksi itsenäinen ja omaan tahtiin tapahtuva eteneminen vaikkapa videoiden ja materiaalien pohjalta ja toisaalta reaaliaikainen keskustelu ja kohtaaminen esimerkiksi videotapaamisin. Erilaisia palvelumalleja on mahdollista konseptoida monin eri tavoin: kasvokkaista ja etätukea yhdistämällä tai pelkästään etänä tapahtuvilla menetelmillä.

EETU- ja Yhteys kotiin-hankkeissa kehitettiin etäkuntoutusta lapsiperheiden arkeen

Kelan etäkuntoutuksen kehittämishankkeista mCoach oli mukana esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun EETU-hankkeessa sekä MLL:n lasten- ja nuorten kuntoutussäätiön Yhteys kotiin-hankkeessa. Lapsille ja heidän perheilleen suunnatuissa hankkeissa korostuivat vuorovaikutus ja eri osapuolten yhteistoimijuus sekä vahvasti myös lapsen osallistaminen.

EETU-hankkeessa kehitettiin alle kouluikäisten lasten toimintaterapiaa ottamalla käyttöön etäkuntoutusmenetelmiä kasvokkain tapahtuneen toimintaterapian rinnalle. Mukana oli 17 toimintaterapeuttia, 15 varhaiskasvattajaa ja 17 lasta perheineen.  Hankkeessa korostui vanhempien, varhaiskasvattajien ja toimintaterapeuttien yhteistoimijuus sekä jaettu ymmärrys lapsen arjesta. Hankkeen etäyhteyden avulla toteutettujen mentorointikeskustelujen aikana varhaiskasvattavat ja toimintaterapeutit ideoivat uusia keinpja lapsen taitojen oppimiseksi ja osallistumisen lisäämiseksi. Konkreettisena esimerkkinä päiväkodin tabletilla saattoi olla esimerkiksi lapsen pukemisen harjoitteluun kannustavia videotehtäviä.

MLL:n lasten ja nuorten kuntoutussäätiön Yhteys kotiin-hanke tutki etäkuntoutuksen tuomista osaksi laitosmuotoista perhekuntoutusta.  Hankkeessa oli mukana 24 asiakasperhettä eli 3-17-vuotiaita lapsia ja heidän koko perheensä. Kaikilla lapsilla oli taustalla jokin neuropsykiatrinen oirekokonaisuus, kuten ADHD, ADD tai autismin kirjo. Hankkeessa yhdistettiin etätapaamisia lähikuntoutusjaksoon, ja myös arkea tukevia välitehtäviä hyödynnettiin. Tuen tuominen etänä kotiin tuo tuen lähemmäs lasten omaa arkea tutussa ympäristössä. Video Yhteys kotiin-hankkeesta.

EETU- ja Yhteys kotiin-hankkeista ja muista Kelan etäkuntoutuksen kehittämishankkeen tuloksista on tietoa Kelan tuoreessa julkaisussa, jonka ovat toimittaneet Anna-Liisa Salminen ja Sinikka Hiekkala. Julkaisu ”Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia.” löytyy tämän linkin takaa.

Kelan tiedote aiheesta: Etäkuntoutus vähintään yhtä hyödyllistä kuin kasvokkain toteutettu kuntoutus.

Järjestöjen kokemuksia etäkuntoutuksesta löytyy huhtikuisesta kirjoituksestamme.

***

Movendos Health Platform-kokonaisuuden mCoach-etävalmennuspalvelua voidaan käyttää tietosuojattuihin yksilöllisiin etätapaamisiin, yksilö- ja ryhmäviestintään sekä yksilöllisiin ja ryhmälle yhteisiin räätälöityihin arjen käyttäytymisen muutosta tukeviin etätehtäviin. Sen avulla kuntoutusta pystyvät toteuttamaan niin yksittäiset ammattilaiset kuin moniammatillinen tiimikin. Vaikuttavuuden ja tulosten seurantaan voidaan hyödyntää esimerkiksi Movendoksen omaa samalla alustalla toimivaa kartoituspalvelua.

Lisää uutisia