Etäasioinnin voimakas kasvu terveyden ja työkyvyn tukemisessa lisää palvelujen saavutettavuutta

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Movendoksella hyvin mielenkiintoinen ja vauhdikas kasvun vuosi on tulossa päätökseen. Kulunut vuosi 2021 on näyttäytynyt terveydenhuoltoalalla digitaalisten etäasioinnin palveluiden käytön voimakkaana kasvuna ja etäratkaisuja hyödyntävien toimintamallien vakiintumisena palveluntarjoajien arkeen. Tästä kertoo konkreettisesti myös Movendos Health Platform -ratkaisun käyttöstatistiikka:

  • Yli 2,5 miljoonaa lähetettyä chat-viestiä
  • Yli 700 000 tehtyä ajanvarausta
  • Yli 250 000 pidettyä etätapaamista
  • Yli 200 000 vastattua terveyteen ja työkykyyn liittyvää kartoitusta

Kasvavat käyttäjämäärät kertovat myös käyttäytymisen muutoksesta, mikä näkyy aiempaa suurempana valmiutena etäasioinnin käyttämiseen erilaisissa palveluissa. Tämä on luonnollisesti lisännyt palveluntarjoajille painetta reagoida nopeasti muuttuvaan tilanteeseen. Samalla on pitänyt rakentaa uusia toimintamalleja ja kehittää uusia palveluita, missä etäasioinnin digitaalisilla ratkaisuilla on ollut iso rooli.

On arvokasta saada olla auttamassa asiakkaitamme etäasioinnin ja digitalisaation kehittämisessä. Tämä lisää palvelujen saavutettavuutta ja sujuvoittaa myös ammattilaisten arkea.

Uusi tuote Movendos Health Platform -tuoteperheeseen

Movendoksen digitaalisten ratkaisujen kehityksen painopiste on tämän vuoden aikana ollut erityisesti työterveyksien ja niiden asiakkaiden yhteistyöhön liittyvässä kehittämisessä. Lanseerasimme alkuvuodesta Movendos Health Platform -ratkaisuun uuden tuotteen nimeltä mShare, joka muodostaa tähän tarkoitukseen sujuvan asiointiportaalin. Uusi tuote on otettu asiakkaiden puolelta innolla vastaan. Palvelua on jo tämän vuoden aikana laajennettu muun muassa työkykyjohtamisen ja sähköisen työpaikkaselvityksen toiminnoilla, joista kerromme lisää heti tulevan vuoden alkupuolella.

Etäpalvelujen seuraava askel laajentaa ja syventää digitalisaation hyötyjä

Vuoden 2022 puolella etäasioinnin palvelumme jatkavat etenemistään kehityksen kärjessä, ja Movendos Health Platform-tuotteiden kehitystyö yhdessä asiakkaittemme kanssa jatkuu. Kaikessa kehitystyössä huomioidaan aina myös korkeatasoinen tietoturva ja siihen liittyvät käytännöt. Ensi vuonna katse on tarkoitus kääntää entistä enemmän kohti seuraavia kehitysaskelia ja digitaalisten ratkaisuiden täyden potentiaalin hyödyntämistä. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedolla johtaminen eli kertyvän datan ja tiedon hyödyntäminen palveluiden ja toiminnan kehittämisessä, jolla parannetaan entisestään myös loppuasiakkaiden asiakaskokemusta.

Kohdennettu yksilöllinen työkykyvalmennus tuo vaikuttavuutta

Valmennusten puolella vuosi 2021 on jälleen tuonut mukanaan satoja henkilökohtaisia onnistumistarinoita terveyden, työkyvyn ja yleisen hyvinvoinnin edistämisessä. Kiitos tästä kuuluu kasvavalle joukolle työnantajia, jotka ovat mahdollistaneet työntekijöilleen osallistumisen valmennuksiimme sekä tietysti upealle valmentajatiimillemme!

Vuoden aikana Unik Health Coaching-valmennus on laajentunut jälleen uusille toimialoille. Kohdennettua arvo- ja ratkaisukeskeistä valmennusta hyödynnetään yhä enemmän asiantuntijatyön lisäksi myös esimerkiksi palvelualan, kunnossapidon, rakennusalan, siivoustyön ja teollisuuden tuotannon työtehtävissä. Valmennusta ovat saaneet hyvin erilaisissa työtehtävissä toimivat ihmiset esihenkilöistä suorittavaa työtä tekeviin, niin mielen hyvinvointiin kuin fyysiseen terveyteen liittyen.

Mittaamme valmennuksen vaikuttavuutta kattavasti ja raportoimme siitä työnantajalle. Valmennuksen avulla on saatu aikaan erittäin hyviä tuloksia työntekijöiden terveyden ja työkyvyn näkökulmasta. Kokemuksia valmennettujen työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta löytyy valmennussivustoltamme.

Toivon kautta kohti vuotta 2022

Jatketaan toiveikkaasti kohti tulevaa vuotta. Yhdessä ja toisillemme läsnä ollen selviämme myös poikkeuksellisista ajoista.

Lisää uutisia