Terveydenhuollon etäpalvelut tuovat työterveyden ammattilaisen lähelle asiakasta

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Keski-Uudenmaan Työterveys ja Uudenmaan Työterveys ovat panostaneet päämäärätietoisesti etäpalveluiden kehittämiseen. Keski-Uudenmaan työterveys palvelee työterveyden omistavia kunta-asiakkaita ja niiden 16 000 henkilöasiakasta kahdeksan eri kunnan alueella. Sisaryhtiö Uudenmaan työterveys puolestaan palvelee yrityksiä ja yrittäjiä asiakaslähtöisillä ja helposti tavoitettavilla työterveyspalveluilla. Asiakkaana on noin 1800 yritystä, yrittäjää ja maanviljelijää eli kaikkineen reilut 8000 huollettavaa henkilöä.

Kun nämä yhtiöt perustettiin vuonna 2018, oli taustalla selkeä ajatus siitä, että työelämän uudistuessa myös työterveyspalvelujen pitää uudistua. Olen työskennellyt pitkään yksityisen puolen työterveyspalvelujen puolella liiketoiminnan johtotehtävissä, mikä toi hyvän näkymän alan kehitykseen. Työterveyspalvelujemme tulee olla mobiileja ja alati kehittyviä, Keski-Uudenmaan työterveyden toimitusjohtaja Samuli Salanterä kertoo.

Työterveys oli ottanut videovastaanoton käyttöön jo ennen koronapandemiaa. Koko tietojärjestelmäarkkitehtuuri on suunniteltu pilvipalveluiden pohjalle, ja työntekijöiden laitteissa on sujuvat 4G-yhteydet. Tämän ansiosta ammattilaiset voivat tehdä töitä eri toimipaikoista ja asiakkaiden luona.

On tärkeää lisätä palvelujemme liikkuvuutta ja uudentyyppisiä ratkaisuja. Emme ole enää kiinni kiinteissä seinissä ja laitteissa. Koko yhtiömme rakenne, toiminta ja it-maailma on rakennettu joustavaksi, dynaamiseksi ja skaalautuvaksi. Mobiilisti toimivien uusien ratkaisujen ansiosta työterveystyötä voidaan tehdä mistä tahansa, Salanterä taustoittaa.

Terveydenhuollon etäpalvelut auttavat vahvistamaan resursseja ja palvelujen saavutettavuutta

Terveydenhuollossa konservatiivisuus ja turvallisuushakuisuus on ollut vallitseva ominaisuus, jossa on myös monia hyviä puolia. Se on kuitenkin jarruttanut usein liikaakin hyvien uusien asioiden kokeilemista niin ammattilaisten kuin heidän asiakkaidensakin puolella. Pandemian aiheuttama etätyö ja tottuminen erilaisiin etäpalveluihin muuttivat asenteita nopeasti. Nyt asiakkaat odottavat saavansa etäpalveluja. Oleellista niissä ovat helppokäyttöisyys ja asiakaslähtöisyys.

Etäasioinnin ratkaisut ovat tuoneet useiden toimipaikkojen työterveystoiminnassa isoja etuja. Ne helpottavat paljon asiakkaidemme elämää. Olemme aina olleet lähellä asiakasta, mutta etäpalvelujen ansiosta olemme nyt vieläkin lähempänä. Etäasioinnin palvelut auttavat myös resurssien riittävyyteen, sillä niiden myötä työterveyden eri ammattilaiset ja asiantuntijat kuten hoitajat, fysioterapeutit, psykologit, lääkärit ja erikoislääkärit erilaisine osaamisalueineen ovat käytännössä hyvin läsnä ja tavoitettavissa paikkakunnasta riippumatta. Kun ammattilaisemme tapaavat asiakkaitaan, he pystyvät helposti konsultoimaan parhaita asiantuntijoita etäratkaisuiden avulla, Salanterä kertoo.

Keski-Uudenmaan Työterveys ja Uudenmaan Työterveys olivat päättäneet laajentaa etäpalveluja juuri kuukautta ennen pandemian alkamista. Kun koronasulku sitten alkoi, niin jo viikko sen jälkeen oli mahdollista tiedottaa laajempien etäpalvelujen käyttöönotosta. Käyttöönotto on vaatinut uudenlaista ajattelua niin organisaatiotasolla, henkilöstön puolella kuin asiakaspäässäkin.

Digitaalisten ratkaisujen tietoturva on erittäin tärkeä asia terveydenhuollossa. Movendoksen järjestelmät on testattu ja auditoitu, eli tietoturva-asiat ovat kunnossa. Tietoturvan rinnalla helppokäyttöisyys ja selkeys asiakkaalle ja työntekijöillemme on erittäin tärkeä seikka. Kaikkein tärkeintä on tuottaa hyviä ja vaikuttavia työterveyspalveluja tietotekniikan hienouksien sijasta, eli parhaimmillaan etäpalvelu mahdollistaa kohtaamisen, mutta on samalla mahdollisimman huomaamaton, Salanterä pohtii.

Sujuvien etäpalvelujen myötä esimerkiksi matkustustarve vähenee huomattavasti. Isolla asiakkaalla kuten Keusotella eli Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä on kaikkineen 4000 työntekijää kuuden kunnan ja kaupungin alueella. Työkykyneuvotteluissa työntekijä ja esimies eivät välttämättä ole samassa huoneessa tai edes samalla paikkakunnalla.

Olemme tarjonneet työterveyspalveluja etäyhteyksin esimerkiksi suoraan metsäkoneeseen koneen kuljettajalle. Yrittäjä saattaa olla kaukana Keski-Suomessa keskellä metsää, mutta silti työpaikkaselvitys voidaan tehdä työpisteeseen sijainnista riippumatta helposti, Salanterä kiittelee.

Helppo asiointi, raportointi ja palveluohjaus sujuvoittavat arkea

Henkilöasiakkaiden etäasioinnin lisäksi vastikään on otettu käyttöön myös Suunta-palvelu, jossa työnantaja pääsee siirtämään tietoja suoraan työterveyteen. Näin esimerkiksi työterveyden ulkopuolella kirjoitettuja sairaslomia saadaan helposti suoraan työterveyden järjestelmiin, ja raportointi on aiempaa reaaliaikaisempaa.

Digitalisaation myötä myös ajanvarauksia on voitu siirtää isolta osin sähköisesti tapahtuvaksi, mikä helpottaa loppuasiakkaan palveluihin ohjautumista. Tällöin koulutetut työterveyshuollon ammattilaiset, jotka ovat aiemmin tehneet rutiininomaista ajanvaraustyötä, voivat keskittyä enemmän ydinosaamiseensa ja yksilölliseen palveluohjaukseen.

Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön ja keskusteluun, jota käymme Movendoksen kanssa. Movendos reagoi yhteydenottoihin nopeasti myös tilauksen jälkeen, mikä on tärkeää, kun rakennetaan uusia palveluja, Salanterä kiittää.

Movendos Health Platform on joustava ja monipuolinen teknologia-alusta asiakaslähtöisten etäpalveluiden tarjoamiseen eri kokoisille sosiaali- ja terveysalan palveluntarjoajille. Skaalautuva pilvipalvelu mahdollistaa sujuvat etäpalvelut esimerkiksi viestintään, ajanvaraukseen, etävastaanottoon, raportointiin, hoitotarpeen arviointiin, asiakasohjaukseen ja tiedonkeruuseen.

Movendos Health Platform -alustaan kuuluvat Movendos mSurvey, Movendos mBooking, Movendos mClinic, Movendos mClinic Lite, Movendos mCoach sekä Movendos mShare.

www.movendos.com

Lisää uutisia