Digitaalinen asiointi on mahdollistanut toiminnan jatkuvuuden koronan aikana

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

TT Botnia Oy on vuoden 2021 alussa toimintansa aloittanut uusi työterveyshuollon osakeyhtiö, jonka omistajina on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueen kuntia ja kuntayhtymiä. Työterveys on ottanut käyttöön Movendoksen digitaalisen asioinnin ratkaisut niin ajanvarauksessa, etävastaanotossa kuin sähköisissä terveystarkastuksissakin.

TT Botnia Oy tarjoaa työterveyspalveluja omistajilleen sekä jonkin verran alueen yrityksille ja maatalousyrittäjille. Toiminta-alueelle on tullut useita uusia kuntia, ja voimakkaan kasvun myötä toiminta on kaksinkertaistumassa vuoden 2021 aikana. Kaikkineen toimipisteitä on 1.5.2021 alkaen yhteensä 17 ja työntekijöitä noin 90.

Movendoksen etävastaanottopalvelut ovat koronan aikana pelastaneet liikevaihtoa valtavasti, koska olemme pystyneet ylläpitämään toimintaa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kun toiminta-alueeseen kuuluu paljon toimipisteitä, niin digitaaliset palvelut ovat tärkeitä joustavaan resurssien käyttämiseen. Näin pienempien yksiköiden toimintaa pystytään tukemaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Etävastaanotto on usein myös suuri ajansäästö kaikille osapuolille, ja esimerkiksi tarkempien tutkimusten tarve on helppo sopia etänä ilman siirtymistä paikasta toiseen. Maatalousyrittäjä voi olla yhteyksissä meihin vaikkapa suoraan traktorin kopista ilman aikaa vieviä siirtymisiä, Ylilauri valaisee hyvällä esimerkillä.

Etävastaanotto mahdollistaa asioinnin ja työskentelyn mistä tahansa

TT Botnian hoitajat pitävät Movendoksen kehittämässä mClinic-etävastaanottopalvelussa kiireellistä chat-päivystystä aamupäivisin. Lisäksi käytössä on kiireetön chat-palvelu, johon vastataan kolmen päivän kuluessa. Tällä hetkellä hoitajat vastaavat viestinnästä, mutta tulevaisuudessa pohditaan, laajennetaanko chat-palvelua myös muiden ammattilaisten suuntaan.

Videovastaanottoa käyttävät kaikki ammattiryhmät hoitajista lääkäreihin, fysioterapeutteihin ja psykologeihin. Sitä on käytetty esimerkiksi terveystarkastuksiin, ohjaus- ja neuvontakäynteihin ja sairasvastaanottoon, vastaava työterveyshoitaja Pia Wägar kertoo.

Sekä asiakkaat että työntekijät ovat olleet tyytyväisiä etävastaanottopalveluun. Esimerkiksi chatista on helppo siirtää tietoja potilastietojärjestelmään. Lisäksi etävastaanotto mahdollistaa ammattilaisen työn tekemisen myös koronan aiheuttamissa tilanteissa, joissa vastaanottoa ei voisi pitää työterveydessä paikan päällä. Esimerkiksi karanteenin tai lapsen lievien flunssaoireiden aikana ammattilainen pystyy tekemään töitä kotoa käsin. Ilman etävastaanottoa ammattilainen joutuisi olemaan pois töistä.

Etälääkärien käyttäminen on mielenkiintoinen mahdollisuus pienemmille paikkakunnille. Meilläkin on käynnistynyt etälääkärikokeilu Helsingistä. Tällaisella mallilla voidaan paikata helposti lääkärien resurssivajetta etenkin paikkakunnilla, missä rekrytointeja ei ole saatu täytettyä, Ylilauri kertoo.

Sujuva ajanvaraus ja sähköiset terveystarkastukset helpottavat asiointia

Movendoksen kehittämä mBooking-ajanvarauspalvelu on koettu asiakkaiden näkökulmasta helppokäyttöiseksi. Asiakkaalle on miellyttävää, kun ajanvaraukseen ei tarvitse jonottaa, ja ajan voi varata itselle sopivalla hetkellä. TT Botnian ajanvaraus ohjaa keskusteluun hoitajan kanssa joko puhelimitse, etätapaamisen kautta tai paikan päällä tapahtuvaan tapaamiseen. Lääkärille, fysioterapeutille tai psykologille ajanvaraus tapahtuu hoitokontaktin kautta.

Movendoksen mSurvey-kartoituspalvelua on käytetty sähköisiin terveystarkastuksiin. Olemme muuttaneet toimintasuunnitelmaa siten, että ikäluokkatarkastuksia ei enää tehdä, vaan teemme sähköisen terveystarkastuksen koko työyhteisölle kerrallaan. Olemme saaneet tästä uudesta toimintatavasta erittäin hyvää palautetta asiakkailtamme, Wägar kertoo.

Kyselyistä tullut TT Botnian asiakkaiden työntekijöitä positiivista palautetta. Kyselyt on helppo täyttää, helppo lähettää eteenpäin, ja samalla saa palauteraportin itselle talteen. Työterveys on ollut kyselyjen jälkeen tarpeen mukaan yhteydessä työntekijöihin, mitä asiakkaat ovat myös arvostaneet. Työterveyden ammattilaisten on helppo valita juuri oikeat kyselyosiot kullekin kohderyhmälle ja työyhteisölle.

Kyselyjen graafisia yhteenvetoja on kiitelty niin esimiesten kuin työntekijöidenkin toimesta. Raporteista näkee helposti, mitä henkilöstölle kokonaisuudessaan kuuluu. Monissa tapauksissa tämä on johtanut työterveyden ja työnantajan jatkoyhteistyöhön työyhteisössä tapahtuvan terveyttä tukevan toiminnan muodossa, Wägar kiittelee.

Ylilaurin ja Wägarin mukaan yhteistyö Movendoksen kanssa on sujunut hyvin, ja käyttöönottoprojektissa pysyttiin aikataulussa. Myös erilaisiin kysymyksiin on vastattu nopeasti.

TT Botnia Oy:n toimintaan voit tutustua täällä. 

Lisää uutisia