Yksilöllistä työhyvinvointivalmennusta päiväkotityöntekijöille -tavoitteena uusi toimintamalli ja vaikuttavuuden mittaaminen

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Lasten päivähoito työllistää Suomessa lähes 55 000 työntekijää, joista suurin osa työskentelee päiväkodeissa. Päiväkotihenkilöstön tehtävänä on edistää tasapuolisesti lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteiden toteutumiseksi, on tärkeää panostaa päiväkodintyöntekijöiden jaksamiseen sekä vähentää heidän kuormittumistaan ja stressiään työssä. Terveysteknologiaa hyödyntävät ratkaisut mahdollistavat työhyvinvoinnin uudenlaisen tukemisen, joka huomioi yksilön voimavarat ja työn ominaispiirteet.

Dagiswork on Työterveyslaitoksen hanke, jonka tavoitteena on kehittää päiväkotityöhön terveydenedistämisen toimintamalli työntekijöiden kokeman stressin vähentämiseksi. Hankkeessa toteutetaan valmennusohjelma, jolla pyritään vähentämään päiväkotien työntekijöiden stressiä ja kuormittuneisuutta. Lisäksi tutkitaan, näkyvätkö ohjelman vaikutukset työntekijöiden parantuneena hyvinvointina ja työkykynä. Yhtenä osana tuloksia hahmottuu, kenelle ja millaisiin elintapamuutoksiin henkilökohtainen ja teknologiaan pohjautuva terveydenedistämisen malli soveltuu parhaiten.

Hankkeessa on mukana päiväkoti Espoosta että Kouvolasta. Työntekijöiden valmennusohjelma on monimuotoinen terveyden edistämisen kokonaisuus, joka pohjautuu tehtäviin ja valmentajan antamaan henkilökohtaiseen etävalmennukseen. Kokonaisuus toteutetaan Movendos Health & Wellness Coaching-konseptia ja mCoach-etävalmennusalustaa hyödyntäen. Valmennus toteutetaan antamalla päiväkotityöntekijöille yksilöllistä, motivoivaa ja kokonaisvaltaista tukea. Valmentajan ja työyhteisön tuki tulee osaksi arkea, jotta yksilö voi saada oikein mitoitetut ja elämäntilanteen huomioivat askelmat ja tuen elämänmuutokseensa. Malli perustuu pienten askelten filosofiaan, jossa sovelletaan käyttäytymismuutoksen teoreettisia malleja ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä.

Valmennuksen vaikuttavuutta todentavina tutkimusmenetelminä Dagiswork käyttää esimerkiksi kokonaisvaltaista hyvinvointia kartoittavia kyselyjä, verikokeita, stressihormonimittauksia, sydämen sykeanalyysiä, liikunta-aktiivisuutta sekä taloudellista vaikuttavuusarviota. Toimintamallin ja valmennuksen vaikutuksia tutkitaan selvittämällä seuraavia tekijöitä:
•    Väheneekö stressi?
•    Paraneeko terveyskäyttäytyminen?
•    Paraneeko unen laatu ja työstä palautuminen?
•    Lisääntyykö liikunta-aktiivisuus ja paranevatko ruokatottumukset?
•    Mikä on elimistön tulehdustila ja valtimoterveys?
•    Mitkä ovat työhön liittyvien kognitiivisten kuormitustekijöiden yhteydet työssä tapahtuviin inhimillisiin virheisiin?

Hanke alkaa syksyllä 2016 ja päättyy vuoden 2017 lopulla. Lue lisää:

Dagiswork-hankkeen kotisivu

Lisää uutisia