CGI:n työhyvinvointivalmennus: Yksilöllinen Movendos-valmennus toi tuloksia

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Työhyvinvoinnin edistämiseen on olemassa roppakaupalla hyviä toimintamalleja sekä tasokkaita kouluttajia ja valmentajia. Työntekijätasolla uusien toimintatapojen omaksuminen jää kuitenkin usein rutiinien tai kiireen jalkoihin. Movendos on kehittänyt ratkaisuksi valmennusmallin, jossa tuki tuodaan tapaamisten väliin. Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva etävalmennus yksilö- tai ryhmätapaamisten välissä motivoi ja auttaa sitoutumaan valmennukseen. Tuettu valmennusjakso sekä konreettiset valmennustehtävät auttavat pysyvämpiin tuloksiin. Etävalmennus toteutetaan selainpohjaisella Movendos mCoach -työkalulla, jonne valmentaja laatii työntekijän elämäntilanteeseen sopivan valmennussisällön.

Kansainvälisen IT-yrityksen CGI:n Oxygen-ohjelma tukee henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia. Työssäjaksamista tuetaan osana strategista liiketoimintaa. Syksyllä 2014 CGI päätyi kokeilemaan Movendos-valmennusta paikallisena työhyvinvointitoimenpiteenä.

Yritysjohdolle vaikuttavuuden seuranta ja mittarointi on tärkeää toimenpiteiden kohdentamisen kannalta. CGI:n henkilöstöjohtajan Saara Lambergin mukaan positiivista palautetta on tullut paljon. Kaikkineen mukana on ollut noin 50 valmennettavaa Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yksiköistä. Valmennukset ovat olleet 2-4 kk pituisia.

  • Halusimme kokeilla Movendos-valmennusta, koska etsimme uusia ja tehokkaita toimintatapoja. Movendos-valmennuksessa mennään tueksi ihmisen arkeen. Siksi uskoimme Movendos-valmennusmallin vaikuttavuuteen ja pysyvämmän muutoksen aikaansaamiseen, Lamberg sanoo.

Elämänlaatua ja työtehoa pienistä muutoksista

CGI:n Movendos-valmennuksen on toteuttanut valmentaja Sirkku Parkkonen (PT-Syke).

  • Movendos-valmennustyökalu on ollut kullanarvoinen, koska yksilöllinen viestintä ja valmennustehtävät ovat olleet mahdollisia eri yksiköissä yhtä aikaa. Valmennettavat ovat motivoituneet helpommin, ja he ovat pitäneet monipuolisista ja yksilöllisistä tehtävistä, Sirkku tuumaa.

Valmennuksen tulokset sekä fyysisellä että henkisellä puolella ovat lupaavia. Valmennuksen myönteinen vaikutus koettuun työtehoon ja esimerkiksi verenpaineen alenemiseen on ollut merkittävä. Syyksi Parkkonen arvelee monen pienen muutoksen yhteisvaikutusta: liikuntamäärä on kasvanut, ja nukkuminen sekä ruokailuvalinnat parantuneet. Lisäksi moni kokee saaneensa työkaluja työperäisen stressin lievittämiseen. Väheksyä ei voi myöskään vapaa-ajan hyvinvoinnin vaikutusta työhön ja päinvastoin: kokemusten perusteella Movendos-valmennuksen positiiviset yksilövaikutukset heijastuvat sekä työyhteisöön että perheeseen.

Valmennettava Marja Pesonen CGI:n Oulun konttorista on tyytyväinen saamaansa valmennukseen. Yhteydenpito valmentajan kanssa motivoi ja toi tukea muutokseen. Valmennus ja omat havainnot tehtäviä kirjatessa auttoivat tunnistamaan omaan käyttäytymiseen vaikuttavia asioita.

  • Minulla oli konkreettisia tavoitteita ja niihin sidottuja vaihtelevia tehtäviä. Etävalmennuksen tukemana sain aidosti muutettua tapoja arjessa. Muuten hyvätkin ajatukset olisivat unohtuneet valmennustapaamisen jälkeen, kuten aiemmin on käynyt. Omaa edistymistä oli mukava seurata, ja Movendos-työkalun käyttö oli todella helppoa eri laitteilla, Marja Pesonen kertoo.

Jatkosuunnitelmissa on toteuttaa tapaamiset ja seurantamittaukset puolen vuoden kuluttua ensimmäisen valmennusjakson päättymisestä. Tällä tavoitellaan valmennuksen pitkäaikaisvaikutusten todentamista.

Lisää uutisia