Autismisäätiön kokemukset positiivisia -etävalmennus tukee elämänhallintaa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Yksilöllinen valmennus tapaamisten välillä tukee elämänhallintaa

Miltä tuntuisi, jos ammattilainen voisi tukea tapaamisten välissä juuri niissä asioissa, jotka ovat sinulle tärkeitä? Movendos on on kehittänyt etävalmennuspalvelun, jonka avulla ammattilainen voi antaa yksilöllisesti räätälöityä tukea arjessa. Käytännössä etävalmennus muodostuu viestinnästä valmentajan kanssa sekä konkreettisista tehtävistä, joita voi merkitä tehdyksi tai joista voi halutessaan saada muistutuksia. Palvelu toimii minkä tahansa laitteen internetselaimella ja sovelluksilla. Palvelun tietoturva on korkeatasoinen, joten viestintä ja tehtäväsisältö on aina luottamuksellista. Samalla eteneminen tulee mukavalla tavalla näkyväksi molemmille osapuolille.

Autismisäätiö päätti kokeilla etävalmennuspalvelua omassa toiminnassaan keväällä 2016. Säätiö haluaa kehittää toimintaansa asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja löytää uusia ohjaus- ja valmennustyön menetelmiä käyttöönsä. Etävalmennusta on pilotoitu Autismisäätiön useissa palvelutoiminnoissa. Keväällä kertyi käyttökokemuksia sekä valmennuskeskuksen ja asumisen että kuntoutuspalveluiden puolelta. Movendosta on hyödynnetty palvelunkäyttäjien yksilöllisten tarpeiden pohjalta yhtenä valmennuksen työvälineenä. Sovellusta on käytetty esimerkiksi tukemaan tavoitteen suuntaisessa työskentelyssä kuntoutustapaamisten välillä.

”Movendos välineenä auttaa valmentajaa tukemaan asiakkaan vastuunottoa ja itsenäistymistä. Etävalmennuksessa on käytetty välitehtäviä ja molemminpuolista viestintää. Väli- ja tavanmuodostustehtävät ovat tukeneet uusien arkisten toimintatapojen opettelua ja auttaneet jäsentämään opiskeluun tai työhön liittyviä projekteja. Etävalmennus on tukenut hyvin henkilöitä, joilla on toiminnanohjauksen haasteita.” Sanna Kara Autismisäätiöstä kertoo.

Arkisten etävalmennustehtävien konkreettisuus on Autismisäätiön kohderyhmän ihmisille hyvin tärkeää. Tämän ohella valmentajan läsnäolo arjessa ja kannustaminen kohti tavoitteita on koettu hyödylliseksi.  Jokaisen henkilökohtaisesta tarpeesta lähtevä tehtäväpohjien räätälöitävyys tukee aidosti yksilöllistä arjen tukea. 18-35-vuotiaat kuntoutujat ovat kokeneet sovelluksen helppokäyttöiseksi.

Sekä ammattilaiselle että kuntoutujalle on palkitsevaa, kun etenemistä seurataan yhdessä, ja muutos jää näkyväksi. Esimerkiksi työhön tai opiskeluun liittyvän projektin eteenpäin viemiseksi voidaan rakentaa konkreettiset työvaiheet vaikkapa viikkotasolla, minkä avulla eteneminen tapahtuu mahdollisimman matalilla stressitekijöillä. Tätä tukemaan asetetaan päivittäisiä tehtäviä, jotka helpottavat etenemistä ja hallinnantunnetta omalta osaltaan. Tehtävissä voi olla mukana materiaalia missä tahansa muodossa, kuten artikkeleina, videoina, kuvina tai äänimateriaalina.

”Etävalmennustehtävät ovat olleet itsetuntemuksen vahvistamiseen, omaan havainnointiin ja pohdintaan kannustavia. Lisäksi tehtävillä on tuettu voimavaroja vahvistavaa tekemistä arjessa, rentoutumista sekä stressinhallintaa, mikä on tärkeää melkeinpä kaikille Autismisäätiön valmennusasiakkaille. Tavoitteena on saada voimavaroja tuovaa toimintaa osaksi arkea perusasioiden rinnalle. Havainnointia suunnataan omiin positiivisiin voimavaroihin, mikä tukee elämänhallintaa ja hyvinvointia”, Sanna Kara kuvaa.

Kokeilu on herättänyt ajatuksia etätuen monista mahdollisuuksista. Autismisäätiö aikoo jatkaa etävalmennuspalvelun käyttöä monimuotoisena tukena erilaisille asiakkaille ja eri palveluissa. Palvelua käyttäneiden valmentajien koulutustausta vaihtelee esimerkiksi sosionomeista psykologeihin, fysio- ja toimintaterapeutteihin sekä yhteisöpedagogeihin.

Haastateltavana oli Sanna Kara, Autismisäätiön Kuntoutus- ja terveydenhuoltoalan palvelujen toimialapäällikkö.

Artikkeli on julkaistu Autismilehdessä 21.11.2016. Lehden artikkeli löytyy skannattuna linkin takaa: http://materials.movendos.com/Autismilehden-artikkeli-21.11.2016.pdf

Lisää uutisia