Ammattilaisen ihmiskäyttöliittymä -tasokkaan terveysteknologian olennaisin höyste

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Minuutta ja arvoja ei mitata ulkoisin mittarein vaan yksilöstä käsin

Kuluneina vuosina on ollut hyvin trendikästä mittailla dataa milloin mistäkin. Innokkaimmat keräävät tietoa ja käyrää kaikesta arjessa tekemästään ja ympäristöstään unesta aktiivisuuteen ja kuun asentoon. Tavallisesti yksilön datankeruuinto on hyvin lyhytaikaista. Datan jalostaminen tiedoksi vaatii kokonaisuuksien hahmottamista ja ymmärrystä asiayhteydestä. Tämän vuoksi ammattilaisten keräämällä tiedolla on perustuspaikka datan palikkatornissa.

Kuinka ollakaan, maailma on täynnä tietoa siitä, miten jokainen meistä voisi voida paremmin. Tästä huolimatta isolla osalla ihmisistä pahoinvointi kasvaa ja elämänhallinnasta lipeää ote, yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Yksilötason tiedolla ja elämäntilanteen ymmärtämisellä on keskeinen rooli myönteisen elämänmuutoksen toteuttamisessa.

Pelkkä tieto motivoi hyvin harvoja muuttamaan omaa toimintaansa arjessa. Mukavuusalueen vetovoima, rutiinit, kiireentuntu ja elämänhallinnan puute ajavat käyttäytymisen muuttamisen ohitse. Tämä on varsin inhimillistä. Ihminen tuppaa jäämään omalle mukavuusalueelle myös silloin, kun mukavuus merkitsee ”huonostivointia”. Vanhassa ja tutussa on joskus kaikessa tuskaisuudessaankin turvallisuuden elementtejä, jotka saavat ihmisen jämähtämään ajatusten ja toiminnan tasolla aloilleen. Tätä on myös oravanpyöräksi kuultu kutsuttavan.

Arkielämän kirjo valjastetaan hyvään muutokseen ymmärryksellä

Kun tuetaan yksilötason muutosta, on tärkeää ymmärtää yksilön toimintaa ja ajatusmalleja. Tasokkailla kartoituksilla ja mittauksilla voidaan profiloida ihmistä ja osa-alueita, joissa hän voisi tarvita muutosta tai tukea. Samalla tapaa voidaan kartoittaa karkeasti yksilön motivaatiotasoa eri osa-alueiden muutokseen.  Niin tarkkoja mittareita ja kartoituksia ei kuitenkaan ole olemassakaan, jotka näyttäisivät yksiselitteisen ja absoluuttisen totuuden yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja hänen arvojensa ja toiveidensa tilasta.  Parhaillakin arvioilla päästään vain osatotuuteen tietyillä osa-alueilla. Kartoitusten rooli onkin olla tärkeä suunnannäyttäjä.

Yksilön hyvinvoinnin tila on kirjava kokonaisuus. Suurimmalla osalla ihmisistä olotila vaihtelee kuukausien, viikkojen, päivien ja jopa tuntien sisällä, koska ihmisessä tunteet, ajatukset sekä henkinen ja fyysinen vointi ovat tiukasti toisiinsa kietoutuneita elementtejä. Hyvinvoinnin näkökulmasta äkkiseltään epäloogiselta tuntuvan arki-actionin takana on arvoja, toiveita, pelkoja tai oletuksia, joista kaikkia emme tiedosta laisinkaan. Tämän toiminnan ja siihen liittyvien valintojen ymmärtämisessä pätevällä ammattilaisella on tärkeä rooli.

Inhimillistä, ammatillista ja teknologista pääomaa yhdistämällä päästään tiettyä yksilöä, ryhmää tai tilannetta koskevan tiedon osalta jo pitkälle. Kun tietoa on olemassa, on siitä vielä pitkä harppaus muutoksen tapahtumiseen arjessa. Konkreettisia arjen muutoksia saadaan aikaan tunnistamalla yksilön ajatus- ja toimintamallien taustat ja tukemalla häntä niiden muuttamisessa omien arvojen ja tarpeiden pohjalta.

Teknologia palvelee parhaimmillaan ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaa vuorovaikutusta

Ehkäpä pysyvän myönteisen elämänmuutoksen resepti voisi olla jotakin tällaista?

  • Ripaus kerättyä dataa tai kartoitustuloksia
  • Kämmenellinen ammattilaisen tiedontulkintataitoa
  • Kourallinen ammattilaisen kokonaisvaltaista ymmärrystä hyvinvoinnin osatekijöistä
  • Sylillinen yksilötason kohtaamista: ammattilaisen kaksi korvaa ja yksi suu yksilön arvojen mukaiseen tukemiseen muutoksessa
  • Nipullinen ammattilaisen hyvin hallitsemaa ja helppokäyttöistä teknologiaa arjessa tapahtuvaan pienten askelten etenemiseen
  • Hyppysellinen motivaatiota ja uteliaisuutta molemmille osapuolille

Ainekset yhdistetään sujuvaksi ja ennaltaehkäiseväksi matalan kynnyksen kokonaispalveluksi, johon yksilön on helppo lähteä mukaan juuri silloin, kun tuen tarve on olemassa.

Lue lisää Movendos Oy:n kokonaispalveluista sivultamme.

***

Blogin kirjoittaja on Movendoksen asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka toimii tiiviisti yritysten, työterveyden ja palvelukehityksen rajapinnassa.

Lisää uutisia